Satin Kimono

$90.00
Out of stock
Satin Kimono | Style #20-11LCH
Out of stock

DETAILS+FIT |

Satin Kimono features an open body and mid length fit. 100% Polyester.